LPG SORUMLU MÜDÜR İLETİŞİM LİSTESİne ulaşmak için tıklayınız
LPG "Sorumlu Müdür Arayanlar" ve "Sorumlu Müdürler"
LPG İstasyonlarında Sorumlu Müdür olarak çalışmak isteyen ve konu hakkındaki eğitimleri tamamlamış mühendisler iletişim bilgilerini aşağıdaki linke tıklayarak bırakabilirler.

LPG SORUMLU MÜDÜR İLETİŞİM LİSTESİ

LPG "Sorumlu Müdür Arayanlar" ve "Sorumlu Müdürler"
LPG SORUMLU MUDUR FACEBOOK SAYFASI

İstasyon başına aldığınız aylık ücret nedir?

20 Mayıs 2007 Pazar

AKARYAKIT VE LPG OTOGAZ ISTASYONLARI

- AKARYAKIT ISTASYONU BAYILIK SÖZLESMESI:
Bir dagitim sirketi ile bayilik sözlesmesi yapilmadan akaryakit istasyonu kurulamaz ve isletilemez. (is Kanunu Madde:77, TS 12820 Madde:1.12.5)

- LPG ISTASYONU BAYILIK SÖZLESMESI:
Bir LPG dagitim þirketi ile bayilik sözlesmesi yapilmadan LPG ikmal istasyonu kurulamaz ve isletilemez. (is Kanunu Madde:77, LPG ile Çalýsan Motorlu Tasitlar için Ikmal Istasyonlari Yönetmeligi Madde:7, TS 11939 Madde:1.21)

- SORUMLU MÜDÜR:
LPG Ikmal Istasyonlarinda islerin yetkili bir uzmanin gözetiminde yürütülmesi için, sorumlu müdür bulundurmasi zorunludur. Sorumlu müdür; kimya, makine, petrol veya çevre mühendisligi dallarindan herhangi birinin egitimini almis bir mühendis olmalidir. Bir mühendis ayni il sinirlari içerisinde faaliyet gösteren ve en fazla bes LPG ikmal istasyonundan sorumlu olabilir. (is Kanunu Madde:77, LPG ile Çalisan Motorlu Tasitlar Için Ikmal Istasyonlari Yönetmeligi Madde:19)

TSE HIZMET YETERLILIK BELGESI:
Bu standarda göre kurulmus olan LPG ikmal istasyonlari TSE Hizmet Yeterlilik belgesi almis olmali, kurulacak olan LPG ikmal istasyonlari ise bu belgeyi açilma ruhsati alma safhasýnda almalidir. (is Kanunu Madde:77, TS 11939 Madde:1.23)

- ELEKTRIK TESISATININ KONTROLÜ:
Isyerindeki aydinlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisati yilda bir defa muntazaman ehliyetli teknik elemanlar (Elektrik Mühendisi) tarafindan kontrol ve bakima tabi tutulacak, topraklama dirençleri ölçülecek ve bir belge düzenlenerek isyerinde sakli tutulacaktir. (Par. Pat. Tehlikeli ve Zararli Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüzük Madde:40)

- TOPRAKLAMA TESISATININ PERIYODIK KONTROLÜ:
Bir topraklama sisteminin saha uygulama ve denetleme plani bulunmalidir. Bu plan üzerinde; topraklayicilarin yerleri, çesitleri, boyutlari, topraklama için kullanýlan malzemeler, gömülme derinlikleri, topraklayicilarin düzenlenme biçimleri, topraklama iletkenlerinin cinsi, topraklama iletkenlerinin baglantilarina iliskin detaylar, ölçmelerin yapilabilecegi ayirma noktalarý, baska topraklayicilar ile baglanti yerleri, topraklamalara iliskin direnç degerleri, dokunma gerilimleri, topraklamanin yapildigi tarih, ölçmeyi yapan elektrik mühendisi (Adi soyadi, Ünvani, Oda kayit no vb) gösterilmelidir.

Topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotlari; Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için bir yili, sabit olmayan ve yer degistirebilen isletme elemanlari için 6 ayi asamaz. (Is Kanunu Madde:77, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeligi Madde:10, Ek-P)

- PARATONERIN KONTROLÜ:
Parlayici, patlayici, tehlikeli ve zararli maddelerin üretildigi islendiði ve depolandigi binalar, yildirima karsý yürürlükteki mevzuatin öngördügü sistemlerle donatilacaktir. Paratonerler ve yildirima karsi alinan diger koruyucu tertibat yilda en az bir defa, ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere isyerinde saklanacaktir. (Par. Pat. Tehlikeli ve Zararlý Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüzük Madde:57)

- AKARYAKITTA ÇALISANLARA EGITIM SERTIFIKASI:
Akaryakit istasyonlarinda çalýsanlar ana dagitim firmasi tarafindan, isleri ile ilgili saglik, emniyet ve yangina müdahale egitimine tabi tutulmus olmalidir. (Par. Pat. Tehlikeli ve Zararlý Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüzük Madde:73, TS 12820 Madde:1.10.4)

- LPG' DE ÇALISANLARA EGITIM SERTIFIKASI:
LPG ikmal istasyonlarinda, LPG'nin özellikleri ve meydana getirebilecegi tehlikeler konusunda, egitim sertifikasina sahip olmayan personel çalistirilmamalidir. Bu sertifika, ana dagitim firmasi tarafindan, ya da ana dagitim firmasýnin yetkili kilacagi kisi veya kuruluslar tarafindan verilmelidir. (Par. Pat. Tehlikeli ve Zararli Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüzük Madde:73, TS 11939 Madde:1.8)

- TANK YERLESIMINI GÖSTERIR VAZIYET PLANI:
Akaryakit ve LPG Ikmal istasyonlari projesine uygun olarak tesis edilmeli, tesisat projesi ve vaziyet planý gibi projelerin birer örnegi de tesiste bulundurulmalidir. (Is Kanunu Madde:77, TS 12820 Madde:1.12.2, TS 11939 Madde:1.10)

- ELEKTRIK HATTI UZAKLIGI :
LPG dispenser sahasi üzerinden enerji nakil hatti geçmektedir. LPG tanklarinin her bir parçasinin elektrik hatlarindan düsey uzakligi en az 9 metre olacaktir. (Is Kanunu Madde:77, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yönetmeligi Madde:44/h, Çizelge:8)

- HAVALANDIRMA BORUSU:
Yeralti depolarinin alev geçirmez tertibatli ve havaya daima açýk tutulacak bir havalandirma borusu bulunacaktir. (Par. Pat. Tehlikeli ve Zararli Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüzük Madde:77/c, TS 12820 Madde:1.1.1.6.1)

- LPG TANKLARINDA GÜVENLIK:
Yer üstü LPG tanklari üzerinde otomatik veya elle çalistirilan sprinkler (dus) sistemi olmalidir.
Yerüstü LPG tanklari saglam tabanlara oturtulmus, kap teferruati ile donatilmis, uygun özellikte, gerekli deneylere tabi tutulmus olacak ve isýgi yansitacak bir renge boyanacaktir. (Par. Pat. Teh. ve Zararli Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüz. Madde:127, TS 11939 Madde:2.5.2)

- TANK SAHASI KAPISI:
Tankin ve aksaminin (pompa dahil) çevresi, dýs cidarlarin en az 1 metre uzagindan itibaren en az 180 cm yüksekliginde tel örgü veya çit ile çevrilmis olmalidir. Bu alanin disa açilan zit yönlerinde en az iki kapisi bulunmalidir. (Par. Pat. Tehlikeli ve Zararlý Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüzük Madde:52, TS 11939 Madde:2.2.3)

- GAZ ALARM SISTEMI:
Dispenser ve tank sahasina, yerden 20 cm yüksekte, ark sizdirmaz (ex-proof) en az birer LPG dedektörü olan gaz alarm sistemi konulmalidir. Gaz kaçagi olmasý durumunda, alarm sistemi tesisin yangin söndürme ve aydinlatma sistemi haricinde bütün elektrigini kesebilmelidir. (Is Kanunu Madde:77, TS 11939 Madde:2.1.12)

- YANGIN ALARM CIHAZI:
Isyerinde, isin ve isyerinin özelliklerine göre, yeterli ve uygun tipte alarm cihazlari bulundurulacaktir.
(Par. Pat. Tehlikeli ve Zararli Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüzük Madde:62 TS 11939 Madde:2.5.3)

- STATIK ELEKTRIK TOPRAKLAMA BAGLANTISI:
LPG ikmal istasyonuna gelen LPG tankeri tesise girmeden önce aracin egzoz çikisina alev tutucu takilmali, tanklara LPG ikmali baslatilmadan önce de aracin tekerleklerine her iki yönde takoz konulmali ve araç topraklanmalidir. Gaz ikmali süresince topraklama islemine devam edilmelidir. Tank sahasinda gerekli topraklama baglanti ucu kolay görünür durumda bulunmalidir. (Par. Pat. Tehlikeli ve Zararli Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüzük Madde:75, TS 11939 Madde:2.3.2)

- STATIK ELEKTRIK TOPRAKLAMA BAGLANTISI:
Akaryakit istasyonuna gelen tankerler statik yükten arindirilmali, doldurma ve bosaltma esnasinda tank ile tanker arasinda statik elektrik yükü dengesini saglayacak baglanti yapilmali ve tanker ayrica topraklanmalidir. Tank sahasinda gerekli topraklama baglanti ucu kolay görünür durumda bulunmalidir. (Par. Pat. Tehlikeli ve Zararli Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüzük Madde:75, TS 12820 Madde:1.10.2)

- TOPRAKLAMA:
Akaryakit ve LPG otogaz istasyonlarinda, bütün madeni bölmeler ile boru, vana, pompa, motor, tank ve dispenser uygun sekilde topraklanmis olacaktir. Toprak hatlari, kolay muayene edilecek sekilde çekilmis olacaktir. (Par. Pat. Tehlikeli ve Zararli Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüzük Madde: 42, Isçi Sagligi ve Is Güvenligi Tüzügü Madde:301)

- LPG TASIT TOPRAKLAMASI:
LPG ikmali yapacak tasit, dolum baslamadan önce topraklanmali ve dolum sirasinda topraklanmis olmalidir. Dispenserler yakininda araçlara dolum esnasinda kullanilmak üzere araç topraklama sistemi bulunacaktir. (Par. Pat. Tehlikeli ve Zararli Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüzük Madde:75, TS 11939 Madde:1.15)

- LPG STATIK YÜK GIDERICI(NÖTRALIZÖR):
Statik elektrik birikmelerine karsi, gerekli yerlere statik elektrik yük gidericileri veya nötralizörler konulacak veya uygun diger tedbirler alinacaktir. (Isçi Sagligi ve Is Güvenligi Tüzügü Madde:339)

- ACIL DURDURMA BUTONU:
Olusabilecek tehlikeli bir durum karsisinda, pompayi durduran, pompanin basma hattini ve dispenserin dönüs hattini otomatik olarak kapatan, 1 adet dispenser üzerinde, 1 adet idari binada ve 1 adet tanka 8 m'den yakin, 30 m'den uzak olmayacak sekilde uygun bir yerde olmak üzere en az 3 adet acil durdurma dügmesi bulunmalidir. (Is Kanunu Madde:77, TS 12820 Madde:1.3.1.2, TS 11939 Madde:2.1.5)

- EX-PROOF BELGESI:
Isyerinde bölge 0 ve bölge 1 patlayici ortamlarinda bulunan, elektrikle çalisan her türlü makine teçhizat aydinlatma vb.sistemler,ex-proof özellikte oldugunu gösteren belgeler saticilardan temin edilerek isyerinde bulundurulacak ve tesisat üzerinde yapilacak her türlü bakim onarim isleri bu is için yetkili teknik elemanlarca yapilacak, tesisatin ex-proof özelliginin korundugu belgelendirilecektir.
(Par. Pat. Teh. ve Zararli Mad. Çal. Isyerleri ve Islerde Alinacak Ted. Hak. Tüz. Madde:25, TS 11939 Madde:2.4 TS 12820 Madde:1.5 )

Hiç yorum yok:

LPG Sorumlu Müdür Listemizde Türkiyenin dört bir yanından LPG SORUMLU MÜDÜR mühendislere ulaşabilirsiniz İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir.. LPG SORUMLU MÜDÜR İLETİŞİM LİSTESİ LPG İstasyonlarında Sorumlu Müdür olarak çalışmak isteyen ve konu hakkındaki eğitimleri tamamlamış mühendisler iletişim bilgilerini aşağıdaki linke tıklayarak bırakabilirler.

LPG SORUMLU MÜDÜR İLETİŞİM LİSTESİ

LPG "Sorumlu Müdür Arayanlar" ve "Sorumlu Müdürler"

SORUMLU MÜDÜR ARANIYOR İLANLARINI GÖSTER

LPG Sorumlu Müdürleri

LPG İstasyonlarında Sorumlu Müdür olarak çalışmak isteyen ve konu hakkındaki eğitimleri tamamlamış mühendisler iletişim bilgilerini aşağıdaki linke tıklayarak bırakabilirler.


LPG SORUMLU MÜDÜR İLETİŞİM LİSTESİLPG "Sorumlu Müdür Arayanlar" ve "Sorumlu Müdürler"